Alba Gavaldà Cortés

Neuropsicologia

Alba Gavaldà Cortés

Llicenciada en psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Postgrau en Reeducacions Psicopedagògiques. TDAH i Trastorns comòrbids. TDAH Vallès (Sabadell), 2013
Màster de Neuropsicologia Clínica Infantil i Adults. Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Formació clínica dels instruments diagnòstics: escala d’observació pel diagnòstic de l’Autisme (ADOS 2), Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R), 2016
Màster en Counceling del Dol, Pèrdues i Trauma. Modelo IPIR (Alba Payàs), Universitat de Barcelona, 2018
Acreditacions professionals: Expertesa en Neuropsicologia i Psicòleg General Sanitari, 2016