Alba Gavaldà Cortés

Neuropsicologia

Alba Gavaldà Cortés


Llicenciada en psicologia.
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.

Postgrau en Reeducacions Psicopedagògiques. TDAH i Trastorns comòrbids.
TDAH Vallès (Sabadell), 2013.

Màster de Neuropsicologia Clínica Infantil i Adults.
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.

Formació clínica dels instruments diagnòstics: escala d’observació pel diagnòstic de l’Autisme (ADOS 2).
Autism Diagnostic.

Interview Revised (ADI-R).
2016.

Màster en Counceling del Dol, Pèrdues i Trauma. Modelo IPIR (Alba Payàs).
Universitat de Barcelona, 2018.

Acreditacions professionals: Expertesa en Neuropsicologia i Psicòleg General Sanitari.
2016.

×