Carlota Torà Gamito

Odontologia

Carlota Torà


Grau en Odontologia.
Universitat de Barcelona, 2012 – 2017.

Direcció d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic Modalitat Dental.
Universitat de Barcelona, 2017.

Màster d’Ortodòncia i Malformacions Dentofacials.
Hospital Sant Joan de Déu, 2018 – actualitat.