Dra Mercè Oriol

Acupuntura

Dra Mercè Oriol

Grau de llicenciatura Medecina i Cirurgia, 1982. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra/Hospital del Mar.
Diploma d’Estudis d’Homeopatia, 1994. Assotiation pour l’Enseignement Post-Universitaire de l’Homeopathie / Sitges – Madrid.
Màster en Nutrició i Ciències dels Aliments, 1996. Departament de Ciències Fisiològiques, Humanes i de la Nutrició. Universitat de Barcelona.
Màster en Acupuntura, 2007. Institut de Formació Continuada. UAB.
Diploma de Terapèutica Homeopàtica, 1990. Centre d’Estudis i Documentació Homeopàtica, Paris.
Diploma de Formació Mèdica Continuada en Teràpia Neural, 1990. Societat Mèdica de Teràpia Neural segons Huneke, COMB, Barcelona.