Elena Puig Guitart

Psicologia Infantil

Elena Puig

Grau en Psicologia.
Universitat Oberta de Catalunya, 2012-2016.

Màster Psicologia General Sanitària.
Universitat de Girona / Universitat Oberta de Catalunya, 2017-2019.