Elena Puig Guitart

Psicologia Infantil

Elena Puig

Grau en Psicologia. Universitat Oberta de Catalunya, 2012-2016.
Màster Psicologia General Sanitària. Universitat de Girona / Universitat Oberta de Catalunya, 2017-2019.