Lydia Fiz González

Psicologia

Lydia Fiz González

Llicenciada en psicologia (Universitat Miguel Hernández d’Elx) 2008
Màster Gestió de RRHH, Treball i Organitzacions (Universitat Miguel Hernández d’Elx) 2009
Màster Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica (Universitat Internacional de Catalunya) 2010
Psicòloga habilitada com a sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 2015
Curs d’Alteració de la conducta en nens per la Universitat de Madrid. 2015
II Simpòsium sobre Trastorn Límit de la Personalitat a l’ Hospital General de Catalunya 2010