Mariona Gamell Mateu

Odontòloga

Mariona Gamell Mateu

Llicenciada en Odontologia, 2006.
Postgrau acadèmic d’estètica dental avançada, 2007.
Màster en odontologia integral en adults, 2010.
Certificate of advanced Periodontics program, 2010.