Montserrat Gómez Garcia

Osteopatia

Montserrat Gómez

Diplomatura en Fisioterapia.
Escola Universitària Gimbernat (UAB), 2008.

Nº de Col•legiada 7908.

Màster en Osteopatia Clínica (D.O.).
Universitat Blanquerna (Ramón Llull). Barcelona, 2012.

Especialització en Osteopatia Pediàtrica.
Advanced Osteopathy Barcelona, 2018.