Montserrat Gómez Garcia

Osteopatia

Montserrat Gómez

Diplomatura en Fisioterapia a l’Escola Universitària Gimbernat (UAB) 2008.

Nº de Col•legiada 7908.

Màster en Osteopatia Clínica ( D.O.). Universitat Blanquerna (Ramón Llull). Barcelona, 2012.

Especialització en Osteopatia Pediàtrica. Advanced Osteopathy Barcelona, 2018.