Xavier Salinas Sanmartí

Fisioteràpia

Xavier Salinas

Màster Osteopatia.
Escola Osteopatia de Barcelona, 2017-2019.

Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial. Tractament Conservador i Punció Seca.
Universitat Internacional de Catalunya, 2016-2017.

Graduat en Fisioteràpia.
Universitat Internacional de Catalunya, 2016.

CFGS Imatge per al diagnòstic.
IES Castellarnau, 2012.