El nostre blog

Alteració del fre lingual VS parla/deglució

Alteració del fre lingual VS parla/deglució

El fre lingual és una petita peça de teixit conjuntiu que s’origina a les etapes gestacionals, si es produeix una mala formació dels músculs genioglòs i hipoglòs apareix una alteració del fre lingual que pot donar problemes de deglució i la parla si no es tracta.

Tipus d’alteracions

Té diferents graus i segons siguin aquests, la llengua tindrà més o menys dificultat per mobilitzar-se:

  • GRAU 1: el tel arriba a la punta de la llengua.
  • GRAU 2: el tel queda una mica enrere de la punta de la llengua.
  • GRAU 3: el tel queda a l’alçada del 1/3 posterior de la llengua.
  • GRAU 4: més que un tel és veu un engruiximent a la base de la llengua.

La detecció precoç del fre lingual podria evitar problemes en la succió i deglució durant la lactància i en les posteriors funcions de masticació-deglució, respiració i parla.

Ja en els primers mesos de vida el nadó amb fre lingual presenta una lactància caracteritzada per moviments linguals inadequats.

Quan són infants provoca una deglució inadequada per la restricció del moviment de la llengua i això provoca moviments compensatoris de la musculatura de la cara.

També pot provocar dificultats en la producció de sons, generalment dels que requereixen una elevació de la punta de la llengua. 

És important avaluar la limitació que suposa el fre. En gairebé el 70% dels adults que presenten dificultats en la parla, el fre lingual té alguna alteració.

Tractament

L’abordatge del fre lingual contempla tres opcions en funció́ del seu grau:

La teràpia logopèdica, que consisteix en el tractament miofuncional per tal de corregir el desequilibri muscular orofacial i reeducar hàbits nocius

La cirurgia, que consisteix en una frenotomia (nadons, sense anestesia, tall de 2mm…) o una frenectomía/plasia (nens i adults, anestesia, a vegades punts…).

El tractament mixt, es a dir, la intervenció́ quirúrgica conjuntament amb un tractament logopèdic preoperatori i postoperatori.

La tria del millor tractament a realitzar està condicionat pel professional que ho valora i les característiques morfològiques i funcionals del fre lingual, tot i que el més recomanable és el tractament mixt.

*Imatge1: Coryllos, E, Watson Genna, C, Salloum A.C. Congenital tongue-tie and its impact in breastfeeding. Breastfeeding: Best for mother and baby Newsletter. [Internet] 2004

×

Powered by WhatsApp Chat

×