Totes les publicacions de admin

El meu fill té deglució disfuncional o atípica?

El meu fill té deglució disfuncional o atípica?

La deglució atípica és un dels hàbits orals més freqüents en els nens i persistent en alguns adults. Rares vegades es presenta sola, té una forta associació amb la succió digital prolongada i la respiració bucal, això provoca una alteració de les estructures orofacials (dents, mandíbula, paladar, genives, llavis i llengua), que impedeixen una correcta deglució. En canvi quan parlem de deglució disfuncional ens referim a un patró anormal a l’hora d’empassar saliva, líquids o aliments on es veu alterada la funció de masticació, deglució, etc.

COM DETECTAR LA DEGLUCIÓ DISFUNCIONAL?

 • La llengua descansa entre les dents o contra les dents.
 • Respirar per la boca en comptes de pel nas de manera habitual.
 • Maxil·lar superior o inferior cap endavant.
 • Maxil·lar superior o inferior retrògrada.
 • A l’hora d’empassar es necessita elevar el cap, contreure els llavis excessivament, fer ganyotes o sorolls.

QUINS TRACTAMENTS HI HA PER CORREGIR-LA?

Primer de tot cal fer un diagnòstic complet que ha d’incloure la identificació de l’hàbit bucal incorrecte i la seva possible causa. El tractament de la deglució atípica és multidisciplinari en les quals intervenen la logopèdia, l’ortodòncia i si cal la cirurgia, i cal realitzar-los en conjunt per poder aconseguir un bon resultat i que aquest sigui estable en el temps.

 • ORTODÒNCIA: S’ha pogut observar que s’aconsegueixen millors resultats, en termes de qualitat i durabilitat, quan el tractament s’inicia en dentició temporal, per tant, un diagnòstic precoç permetrà millorar significativament el pronòstic.
 • LOGOPÈDIA – TERÀPIA MIOFUNCIONAL: La teràpia miofuncional consisteix en la realització d’exercicis que permeten la reeducació dels patrons musculars amb l’objectiu de restablir l’equilibri muscular orofacial amb una correcta posició i activitat de la llengua tant en deglució com en repòs. A més a més afavoreix el sistema estomatignatic (respiració, succió, masticació, deglució, parla).

La rehabilitació miofuncional i el tractament ortodòntic han d’anar de la mà per aconseguir desfer-nos de l’hàbit de la deglució atípica o disfuncional.

 • CIRURGIA: En els casos on es diagnostiqui una alteració anatòmica que impedeixi la posició correcta la llengua, i per tant la seva funció, com un fre lingual curt o una hipertròfia amigdalar i/o adenoide es pot requerir de tractament quirúrgic addicional.

10 EXERCICIS PER FER A CASA

Realitzar els exercicis lentament, notant com treballen els músculs implicats. Si es fan de pressa o malament no són efectius.

 1. Sostenir la llengua traient-la de la boca sense fregar les dents. (3 sèries x 15 vegades)
 2. Com si llepéssim un gelat cap amunt sense fregar les dents. (3 sèries x 15 vegades)
 3. Col·locar la llengua al paladar de manera que no pugui respirar més que pel nas i, obrint i tancant la boca sense desenganxar la llengua. (3 sèries x 15 vegades)
 4. Pressió de la llengua contra el paladar fent sonar la llegua. Es important que soni més agut que greu. Si sona més greu és que estem fent el adossament amb la punta de la llengua i l’exercici no és eficaç. (3 sèries x 15 vegades)
 5. Projectar els llavis com si féssim un petó aguantat 15 segons. (3 sèries x 15 vegades)
 6. Inflar les galtes i succionar-les. (3 sèries x 15 vegades)
 7. Mastegar el menjar davant d’un mirall fent moviments de rotacions. (2 sèries x 7 vegades)
 8. Dibuixar una “O” amb la boca. (2 sèries x 7 vegades)
 9. Posar la boca som si es volgués fer un badall i forçar un badall. (3 sèries x 15 vegades)
 10. Succió de xeringa. La xeringa ha d’estar introduïda uns 2-3 cm a la boca. (3 sèries x 15 vegades)

CONCLUSIONS

La deglució atípica o disfuncional es caracteritza per la persistència de el patró de deglució infantil més enllà dels 6 anys d’edat considerant-se un hàbit bucal incorrecte i hi ha algunes claus que ens poden ajudar a prevenir aquest hàbit:

 • Oferir lactància materna exclusiva (sempre que sigui possible) s’ha demostrat que la LME és benèfica per al desenvolupament muscular i maxil·lar.
 • Deixar les farinetes com més aviat millor i oferir aliments amb consistència cada vegada més sòlida per ajudar a enfortir els maxil·lars. (als 6 mesos començar amb semi-solids)
 • Evitar l’ús prolongat del xumet, biberó, gots entrenadors. (Maxim fins els 2 anys)
 • Evitar que el nen/a succioni el seu dit o objectes (teles, peluixos, etc.).
 • Realitzar revisions dentals a partir del primer any, cada any.
 • Si hi ha un factor de risc és important acudir a un especialista el més aviat possible.
+ info

Ja ha arribat el fred i amb ell els mocs

Ja ha arribat el fred i amb ell els mocs

Durant l’hivern és comú que els més petits i no tan petits, pateixin refredats, bronquiolitis i d’altres malalties respiratòries més complicades. L’acumulació de moc, juntament amb l’arribada d’un virus fa que el sistema immunològic es debiliti.

La fisioteràpia-osteopatia respiratòria en pediatria pot ajudar als més petits de la casa a expulsar la mucositat.

Degut a la particularitat estructural de l’aparell respiratori dels nadons, així com les predisposicions genètiques, estan exposats a infeccions respiratòries. Aproximadament als 2 anys poden començar a saber sonar-se i els nadons no tenen la capacitat per expectorar de manera autònoma. Per tant, és important saber identificar l’excés de moc i treballar per expulsar-lo.

La mucositat és necessària pel bon funcionament de les nostres vies respiratòries, ja que s’encarrega de netejar-lo i evitar que possibles agents agressors arribin als pulmons. Diàriament generem una quantitat de moc fluid de forma fisiològica i aquesta quantitat augmenta davant agents externs com les temperatures extremes, inflamacions de les vies aèries, entre d’altres.

Els principals objectius de la fisioteràpia-osteopatia respiratòria són:

 • Millorar la manera de respirar.
 • Eliminar les secrecions.
 • Disminuir la sensació de fatiga.
 • Augmentar la capacitat pulmonar i la resistència davant de determinades activitats, com fer esport, per exemple.
 • Millorar la força dels músculs respiratoris.
 • Millorar l’aspecte psico-emocional.

Les indicacions de la fisioteràpia-osteopatia respiratòria en pediatria són molt diverses, podríem dir que les més comuns són:

 • Bronquitis
 • Bronquiolitis
 • Pneumònia
 • Asma
 • Fibrosis quística
 • Atelèctasis
 • Hipersecrecions bronquials
 • Problemes en vies altes

Serà recomanable el tractament quan els petits tenen símptomes d’acumulació de secrecions, tos, sibilàncies o pitus en el pit, quan presenten tiratge (s’ajuden de la musculatura per respirar, hi hagi aleteig nasal, mouen molt la panxa, se’ls hi marca les costelles…), quan dormen malament, no mengen i estiguin irritables.

En el nostre servei realitzem sessions individualitzades, aplicant tècniques manuals per ajudar a expulsar el moc dels nostres infants i explicar exercicis que permeten aconseguir permeabilitzar les vies aèries, controlar la dispnea (sensació subjectiva de falta d’aire) i augmentar la tolerància a l’esforç.

La fisioteràpia-osteopatia respiratòria és una eina fonamental per prevenir, curar o estabilitzar les alteracions que afecten al sistema respiratori i disminuir l’excés de medicació.

En qualsevol cas, les tècniques realitzades pel fisioterapeuta-osteòpata són passives e indolores pels infants.

Quan aquests són més col·laboradors les tècniques passen a ser actives recolzant-nos en jocs per ajudar a expulsar el moc. En aquesta edat més col·laboradora és important ensenyar una bona higiene pulmonar i nasal.

La fisioteràpia-osteopatia respiratòria en pediatria ens servirà com a complement a la pauta mèdica ja que ens vindrà amb un diagnòstic i ens aporta els beneficis de:

 • Facilitar l’expectoració de les secrecions, això farà que els infants mengin millor i descansin.
 • Evitar complicacions broncopulmonars.
 • Disminuir el número d’ingressos i estàncies hospitalàries.

De manera general, podem dir que la fisioteràpia-osteopatia respiratòria en pediatria pot ajudar a millorar l’estat general dels infants, afavorir el descans nocturn i l’alimentació, en definitiva, la seva qualitat de vida.

Us esperem a Salut i Més per ajudar als vostres petits i els seus processos respiratoris.

+ info

Alteració del fre lingual VS parla/deglució

Alteració del fre lingual VS parla/deglució

El fre lingual és una petita peça de teixit conjuntiu que s’origina a les etapes gestacionals, si es produeix una mala formació dels músculs genioglòs i hipoglòs apareix una alteració del fre lingual que pot donar problemes de deglució i la parla si no es tracta.

Tipus d’alteracions

Té diferents graus i segons siguin aquests, la llengua tindrà més o menys dificultat per mobilitzar-se:

 • GRAU 1: el tel arriba a la punta de la llengua.
 • GRAU 2: el tel queda una mica enrere de la punta de la llengua.
 • GRAU 3: el tel queda a l’alçada del 1/3 posterior de la llengua.
 • GRAU 4: més que un tel és veu un engruiximent a la base de la llengua.

La detecció precoç del fre lingual podria evitar problemes en la succió i deglució durant la lactància i en les posteriors funcions de masticació-deglució, respiració i parla.

Ja en els primers mesos de vida el nadó amb fre lingual presenta una lactància caracteritzada per moviments linguals inadequats.

Quan són infants provoca una deglució inadequada per la restricció del moviment de la llengua i això provoca moviments compensatoris de la musculatura de la cara.

També pot provocar dificultats en la producció de sons, generalment dels que requereixen una elevació de la punta de la llengua. 

És important avaluar la limitació que suposa el fre. En gairebé el 70% dels adults que presenten dificultats en la parla, el fre lingual té alguna alteració.

Tractament

L’abordatge del fre lingual contempla tres opcions en funció́ del seu grau:

La teràpia logopèdica, que consisteix en el tractament miofuncional per tal de corregir el desequilibri muscular orofacial i reeducar hàbits nocius

La cirurgia, que consisteix en una frenotomia (nadons, sense anestesia, tall de 2mm…) o una frenectomía/plasia (nens i adults, anestesia, a vegades punts…).

El tractament mixt, es a dir, la intervenció́ quirúrgica conjuntament amb un tractament logopèdic preoperatori i postoperatori.

La tria del millor tractament a realitzar està condicionat pel professional que ho valora i les característiques morfològiques i funcionals del fre lingual, tot i que el més recomanable és el tractament mixt.

*Imatge1: Coryllos, E, Watson Genna, C, Salloum A.C. Congenital tongue-tie and its impact in breastfeeding. Breastfeeding: Best for mother and baby Newsletter. [Internet] 2004

+ info

Rehabilitació fascitis plantar

Rehabilitació fascitis plantar

La fascitis plantar és una inflamació d’una membrana o banda de teixit connectiu anomenada fàscia, que es localitza a la planta del peu.

Les causes que afavoreixen l’aparició són:

– La morfologia del peu (peus plans, peus buits, valgs, etc.).
– Una deambulació patològica o una trepitjada incorrecta.
– L’escurçament de la musculatura posterior de la cama.
– Calçats inadequats (talons alts, calçats no estabilitzadors del rerepeu, etc.).
– Sobrepès.
– Canvis bruscs d’activitats diàries.

El dolor es veu agreujat per les activitats que suporten pes, com córrer i saltar. Sovint pot ser més dolorós als matins. A més dels estirament, enfortiment i mobilització de la zona afectada, recomanem:

– Tractament manual fisioterapèutic.
– Un estudi biomecànic de la trepitjada.

La imatge mostra uns exercicis per millorar els símptomes i l’evolució de la fascitis plantar.

+ info

10 idees ràpides de plats saludables que es poden fer a casa

10 idees ràpides de plats saludables que es poden fer a casa

Sembla que tot i que estem treballant des de casa puguem dedicar-li més temps a cuinar, però el cert es que seguim tenint el mateix o menys temps que abans per cuinar-los.

Així doncs us porto 10 idees de plats que no només són totalment saludables i equilibrats, si no que a més a més es fan en un moment.

1. Estofat de llenties amb verdures
Trossegem unes quantes verdures les sofregim una mica i li posem el brick de caldo, per més tard posar les llenties de pot.

2. Fideus d’arròs amb wok de verdures, gambes congelades i salsa de soja
Bullim els fideus d’arròs o de pasta integral. Mentrestant tallem a tires les verdures i les saltegem al wok amb salsa de soja i unes quantes gambes congelades.

3. Patata amb verdures al vapor i peix al papillot
Tallem les patates i les verdures per fer-les al vapor, mentrestant posem el peix embolicat amb paper d’alumini per fer-lo a la planxa o un envàs especial per fer-lo al microones.

4. Cigrons amb bledes i salsa de tomàquet casera
Fem primer el sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet triturat, afegim les bledes o espinacs i més tard els cigrons de pot.

5. Empedrat de mongetes blanques amb tonyina en llauna
Tallem a trossets les verdures (pebrot vermell, pebrot verd, ceba tendra, alls tendres…), afegim la tonyina en llauna i després les mongetes blanques de pot.

6. Caldo preparat prèviament amb fideus/arròs i carn a la planxa amb verdures saltejades
Preparem la sopa de fideus integrals o d’arròs mentre preparem unes verdures saltejades per acompanyar la carn.

7. Amanida verda i hummus amb cruditée de verdures
Preparem les verdures crues per fer-nos l’amanida i després tallem unes quantes verdures a tires (pastanaga, pebrot vermell dolç, cogombre…) per dipejar el hummus comprat o fet prèviament.

8. Pasta integral amb verdures saltejades, formatge rallat i pollastre
Bullim la pasta integral mentre tallem i saltegem les verdures amb formatge rallat i pollastre a tires.

9. Crema de verdures amb truita a la francesa
Tallem les verdures per fer crema (de carbassó, de carbassa, de pastanaga, de bolets, de bròquil…) i mentre s’estan coent fem la truita a la francesa.

10. Verdures al vapor amb peix a la planxa
Tallem les verdures per fer-les al vapor o bullides i el peix a la planxa

+ info

Homeopatia, tractament per l’angoixa i la por

Homeopatia, tractament per l’angoixa i la por

L’ansietat o angoixa és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant de determinades experiències de la vida o circumstàncies de l’entorn. Apareix per fer front a una situació que la persona percep com una amenaça per la seva seguretat, o la dels seus, i intenta reduir les conseqüències negatives que pot produir. És, per tant, una reacció natural d’alarma davant de la percepció d’un perill potencial o d’una pèrdua de control sobre l’entorn.

Tot això pot venir derivat de la por que és una manifestació emocional molt freqüent, sobretot en la infància, davant de situacions i experiències noves. És una resposta innata del nostre cervell i forma part del nostre ADN emocional.

Les possibilitats que tenim els éssers humans de defensar-nos d’una amenaça són limitades i depenen tant de les pròpies circumstàncies com de les característiques pròpies de la persona que ha de afrontar-les. Així, segons el moment vital i maduratiu en el qual ens trobem, un mateix fet pot afrontar-se amb diferents garanties d’èxit.

La tensió que la por genera en tot el nostre cos i ment és molt beneficiosa quan aquesta situació és puntual i passatgera; sentim una amenaça, ens tensem i la resolem. Perfecte. Però quan la por es converteix en un estat d’ànim permanent, és quan aquesta tensió comença a desgastar-nos i a fer-nos emmalaltir.

És aquí on l’homeopatia serveix per tractar l’ansietat i les seves manifestacions, el metge escull el remei mes adient per a cada tipus d’ansietat i es poden evitar els ansiolítics, antidepressius o com a mínim, reduir la seva quantitat.

A més a més, és molt eficaç en tractar els trastorns per por, així com a l’ansietat anticipatòria i atacs de por.

+ info

Quan portar als nostres nens al podòleg?

Quan portar als nostres nens al podòleg?

Els primers anys de vida són crucials per diagnosticar a temps patologies en els seus peus. Fet que és fonamental, ja que una mala trepitjada pot desencadenar problemes en altres zones del cos com el maluc, els genolls o l’esquena.

Per a això els podòlegs recomanen fer una primera revisió per norma general entre els 3 i els 4 anys, sempre que no s’observi cap problema abans.

Aquestes són algunes senyals externes que ens avisen que cal acudir a un podòleg:

Caigudes freqüents o cansament excessiu
Si s’observa que les caigudes són molt freqüents quan està corrent o jugant, o que es cansa en excés, poden ser signes per a necessitar unes plantilles personalitzades.

El calçat té deformitats i desgast irregular
Un desgast irregular a la sola de les sabatilles infantils pot ser un signe important que el nen necessita l’ús de plantilles personalitzades.

Nens amb problemes en les ungles dels peus
És important comprovar que les ungles tinguin sempre un aspecte sa. Un signe a tenir en compte és que l’ungla no es deforma, es trenca amb facilitat o produeix ferides en els dits.

El nen camina amb els peus cap a dins o de puntetes
Observar que els nens caminen col·locant els peus en una postura inadequada o que en caminar fiquen els peus cap a dins, són dels principals motius pels quals els pares acudeixen al nostre podòleg.

Caminar de puntetes pot ser causat per algun problema als peus, especialment si es produeix des dels cinc als deu anys.

Fer-se un estudi de la marxa és una manera molt eficaç de detectar a temps qualsevol problema en la planta dels peus a qualsevol edat.

Truqui’ns al 93 736 87 73 o envia’ns un WhatsApp al 634 69 28 37 i podrà realitzar un estudi de la marxa gratuït.

+ info

“No puc respirar!”

“No puc respirar!”

Cada vegada són més persones les que experimenten aquesta desagradable sensació que dificulta que puguem dur a terme la nostra vida amb normalitat. En el següent article coneixeràs una mica més en què consisteix l’ansietat.

Són nombrosos els pacients que han acudit a la meva consulta amb frases de l’tipus: “No podia respirar, vaig pensar que em moria”; “Vaig sentir una forta pressió al pit que em deixava sense alè”; “Va ser la sensació més desagradable que he experimentat en la meva vida “; “Vaig perdre completament el control de la meva respiració, sentint que em asfixiava” i com aquestes, infinites definicions més del que per a ells va ser un atac d’ansietat. Intentaré oferir una explicació, el més senzilla possible, de quin és el mecanisme de funcionament de l’ansietat.

L’ansietat es manifesta de tres formes diferents, o en tres àmbits diferents: a nivell cognitiu, fisiològic i conductual.

A nivell cognitiu: Es percep una situació com perillosa o amenaçant. Per exemple, em trobo davant d’una serp.

A nivell fisiològic: S’activen respostes físiques com són taquicàrdia, sudoració, tensió muscular o respiració accelerada. Seguint l’exemple anterior, davant la serp, em poso molt nerviós i per tant, se m’accelera la respiració i començo a suar i tremolar per la por que em provoca estar tan a prop d’ella.

A nivell conductual: L’activació de les respostes físiques ens indueix a comportar-nos de tal manera que evitem o afrontem la situació. És a dir, o bé surto corrent el més ràpid possible, o per contra, afronto la situació romanent quiet i tranquil fins que la serp marxi.

L’ansietat és perjudicial per a la salut en el moment en què es sobrepassen els límits de l’benestar, és a dir, quan la nostra vida diària es veu afectada pel nostre estat ansiós i la forma en què afrontem les situacions del dia a dia.

Quan els nostres pensaments respecte a una situació concreta són negatius, la nostra reacció fisiològica també ho serà i per tant, el nostre comportament anirà condicionat als dos aspectes anteriors. És molt important acudir a un professional de la psicologia i / o la psiquiatria per tractar l’ansietat i adquirir les tècniques necessàries per afrontar-la i superar-la. Vull animar a totes aquelles persones que la pateixen, que són moltes, al fet que iniciïn tractament psicològic perquè no només es pot millorar la simptomatologia sinó que, en molts casos, també es pot superar el problema.

+ info

Cuina un dia i menja cinc

Cuina un dia i menja cinc

El Batch Cooking és una estratègia per combatre la falta de temps en el nostre dia a dia, durant la setmana. Només li hem de dedicar un parell d’hores, màxim 3 per deixar preparat part del que menjarem durant la setmana.

No us atabaleu pensant que heu de fer tots els àpats de la setmana! Siguem realistes, el Batch Cooking ha de ajudar-te a que durant la setmana, estalviïs treball i temps a la cuina i així puguis anar més tranquil/l·la en el teu dia a dia, ajudant-te a menjar més sa i a no caure en males decisions perquè arribes cansat/da a casa sense ganes de cuinar.

Els punts claus perquè funcioni són:

– Revisar el que tenim a casa, tant al rebost com a la nevera
– Planificar els àpats de la setmana
– Fer una llista de la compra del que ens fa falta
– I dedicar-li entre 2-3 hores a cuinar-ho tot

Al principi pot semblar complicat, però si cada setmana ens esforcem a millorar, després tot anirà més rodat.

Per construir els nostres àpats ens basarem en el mètode del plat, inventat per la Universitat de Harvard. Aquest mètode ens diu que en una plat equilibrat, la meitat del nostre plat l’ha de constituir les verdures, un quart les proteïnes i l’altre quart els carbohidrats/fècules.

VERDURES: El primer que farem serà cuinar les verdures (bullides, saltejades, al vapor, al forn, a la brasa i/o deixar les verdures que ens mengem crues llestes per poder menjar) i les podem usar per ser el plat principal, guarnició, truites, per barrejar amb pasta, arròs, estofats…

PROTEÏNES: Aquí entren els ous, carn, peix, llegums, tofu, seitàn, tempeh, heura, soja texturitzada… Com podeu veure, aquests ingredients són més senzills de cuina al moment, però si es vol es pot deixar preparat els ous bullits, peix o carn al forn, tofu amb un saltejat de verdures…

CARBOHIDRATS/FÈCULES: Entenem per carbohidrats tots aquells ingredients que ens aporten energia com la pasta integral, arròs integral, pa integral, patata, moniato, llegums, cuscús, quinoa… Aquest grup és encara més fàcil de preparar i a més a més aguanten molt bé a la nevera.

Amb tot això espero que us animeu a començar el Batch Cooking a casa vostre, ja veurem que us ajudarà molt en estalviar temps i a menjar de manera més saludable 🙂

I si encara necessiteu més idees sempre ens podeu contactar per concretar una cita amb les nostres nutricionistes, elles estaran encantades en ajudar-vos!

+ info

QUÈ ÉS I COM TRACTAR EL DESGAST DENTAL

QUÈ ÉS I COM TRACTAR EL DESGAST DENTAL

El desgast dental és un problema que afecta la meitat de la població i que es caracteritza per la pèrdua gradual de l’esmalt que recobreix i protegeix les dents i que, a mig i llarg termini, causa la fragilitat de les peces dentals, afavorint la seva fractura, la sensibilitat al fred , al calor, al sucre, a l’aparició de càries, etc.

CAUSES DEL DESGAST DENTAL

Les causes del desgast dental són molt variades, tot i que en termes generals poden reduir-se a tres:

 • Erosió: es produeix pel frec ocasionat entre les dents, els moviments circulars de les mandíbules i el bruxisme són dos factors importants que intervenen en una erosió desmesurada de les dents.
 • Abrasió: es produeix per l’acció sobre l’esmalt dental dels sucs gàstrics (reflux gàstric), alguns medicaments i certs aliments, especialment els àcids.
 • Fricció: un raspallat dental molt agressiu.

El bruxisme és l’hàbit inconscient que provoca un cruixir de les dents durant la nit o el dia.

CONSEQÜÈNCIES DEL DESGAST DENTAL

 • Altera el color i la brillantor de les dents.
 • Genera l’aparició d’arestes o osques en la vora superior.
 • Afavoreix l’aparició de taques.
 • Deixa al descobert la dentina, fet que propicia la sensibilitat dental al sucre, el fred o la calor, causant dolor.
 • Afavoreix l’aparició d’infeccions orals i l’afecció de les genives.
 • Fa que les dents es debilitin, augmentant les possibilitats de que es trenquin.
 • Incrementa la probabilitat que es perdin peces dentals o hagi de recórrer a tècniques de reconstrucció dental (caretes, fundes, corones, etc.) i fins i tot a l’extracció d’alguna peça.
 • Disfunció muscular/simptomatologia inflamatòria de l’articulació temporomandibular (ATM).

PREVENCIÓ DEL DESGAST DENTAL

Malgrat que el desgast de les peces dentals sol aparèixer amb el pas dels anys, algunes pràctiques senzilles ajuden a postergar i reduir els danys:

 • Mantenir una bona alimentació
 • Acudir cada sis mesos al dentista
 • Mantenir una higiene oral adequada
 • Un correcte raspallat dental, utilitzant dentifricis que continguin agents que protegeixin l’esmalt.
 • Evitar begudes i aliments àcids. En cas de fer-ho convé esperar una hora abans de procedir a un raspallat dental.
 • En el cas de bruxisme, el tractament sol requerir l’ús d’una fèrula de descàrrega durant les hores de son.

TRACTAMENT SI JA ES TÉ DESGAST DENTAL

Si el problema ha progressat fins al punt que gran part de la dent s’ha desgastat, el tractament pot ser necessari, per evitar un major dany a la dent, reduir la sensibilitat i evitar el mal al nervi dental.

 • Reconstrucció dental
 • Caretes dentals
 • Corones dentals
+ info
×