El nostre blog

Debat sobre la dieta vegetariana a la Nit dels Savis, TV Terrassa amb Anna Gispert

Debat sobre la dieta vegetariana a la Nit dels Savis, TV Terrassa amb Anna Gispert

La Nit dels Savis divendres 17-03-2017 de Canal Terrassa

 

SOBRE L’ALIMENTACIÓ VEGETARIANA….

Quan algú pren la decisió de deixar de consumir aliments d’origen animal, les seves motivacions solen ser més encaminades a compassió amb els animals, el desig de protegir el medi ambient, però també la intenció de reduir risc de malalties cròniques.

La postura de la Acadèmia de Dietètica i Nutrició i d’altres societats científiques és que la dieta vegetariana, incloent la vegana,  si està correctament planificada i suplementada és nutricionalment adequada.  A més pot proporcionar beneficis per a la salut i la prevenció i el tractament de certes malalties.

Les persones vegetarianes i veganes tenen un risc menor de certs problemes de salut; com la malaltia isquèmica del cor, la diabetis tipo 2, la hipertensió, certs tipus de càncer i la obesitat.

Quan se segueix una alimentació vegetariana ben planificada, hi ha una menor ingesta de greixos saturats, sal, sucre, i una alta ingesta de hortalisses, fruites, llegums, cereals integrals, fruits secs i llavors.  (tots rics en fitoquímics i en fibra).  Tot això porta a una millora de la microbiota intestinal, millor perfil lipídic i millor control de la glucosa en sang.

Aquest patró alimentari pot ser apropiat per a totes les etapes vitals de la vida: embaràs, lactància, infància, adolescència, edat adulta i també per a esportistes (és més complicat però no impossible).

La feina dels professionals sanitaris és respectar les preferències alimentàries  i informar i assessorar correctament, per tal d’aconseguir una alimentació òptima.

La decisió de no menjar res “que tingui cara” (així m’ho defineix una pacient en la consulta), pot causar la reducció de la ingesta de certs nutrients. Però aquestes carències es poden evitar planificant bé l’alimentació i suplementant si cal, algun nutrient.

Els riscos principals que podrien aparèixer amb un  estil de vida vegà, per exemple,  poden venir pel dèficit dels nutrients que poden estar més compromesos.

Tots aquests nutrients es poden aportar a través d’una alimentació ben planificada, a excepció de la vitamina B12. Aquesta NO es troba en el món vegetal. Hi ha aliments fermentats (com el tempeh), l’alga Nori, l’espirulina o l’alga Chlorella, i el llevat nutricional no es poden considerar fonts biodisponibles de B12. És recomana revisar els nivells de B12, homocisteïna i àcid metil malònic en sang periòdicament (la B12 pot estar falsejada per certs compostos semblants, per tant és més fiable l’homocisteïna o/i àcid metil malònic, per tal d’evitar una anèmia perniciosa.

Els nivells de vitamina D i ferro, i d’altres paràmetres també cal revisar-los, però igual que els omnívors.

Per tant,  LA VITAMINA B12 ES RECOMANA QUE SE SUPLEMENTI EN  TOTS ELS CASOS. Es tracta de un complement segur i innocu (és molt còmode uns 2000mcg, una vegada a la setmana).  A més els omnívors, que mengen carns criades intensivament, també se suplementen ja que els pinsos els enriqueixen amb aquesta vitamina.

En tot cas i sigui quin sigui el patró alimentari que es vulgui seguir, l’alimentació s’ha de basar en aliments de qualitat, prioritzant fruites, verdures i hortalisses, aliments d’origen vegetal, el mínim de hiperprocessats i evitant l’addició de sucre, sal i additius sintètics.

Una dieta a base de processats d’origen vegetal no deixa de ser tant desaconsellable com una dieta rica en ultra processats d’origen animal.

Anna Gispert Muñoz. Dietista-Nutricionista col nºCAT00712

×

Powered by WhatsApp Chat

×