Vicenta García Prieto

Unitat del viatger

Vicenta García


Diplomada en Infermeria.
Escola Universitària Creu Roja de Terrassa, 2003.

FP2 Tècnic Especialista en Laboratori.
Hospital del Tòrax de Terrassa.

Coordinadora de personal.
Departament d’extraccions del CST.

Infermera de la Unitat de Medicina del Viatger.
CST, des de el 2012.

×