El nostre blog

LA CANDIDIASI ORAL

LA CANDIDIASI ORAL

De totes les micosis orals, la candidiasi representa un 99% dels casos. La candidiasiso candidosi oralis és una malaltia infecciosa ocasionada pel creixement de les colònies de Càndida i la penetració d’aquestes en els teixits orals quan les barreres físiques i les defenses de l’hoste es troben alterades.

La presència de Càndida en la cavitat oral és una troballa habitual, ja que es tracta d’un patogen oportunista; encara que són pocs els portadors que pateixen infeccions per Candida.
La infecció augmenta en situacions típiques com la immunosupressió.

×

Powered by WhatsApp Chat

×