El nostre blog

PROVES DE DETECCIÓ DEL COVID-19

PROVES DE DETECCIÓ DEL COVID-19

De mica en mica disposem de proves que són més ràpides i fàcils de fer per poder detectar si es té o s’ha patit la malaltia de la COVID-19.

Si vol fer-se algunes de les proves de les quals disposem, primer s’ha de tenir en compte que es realitzarà depenen de si pateix o no la simptomatologia de la malaltia.

Aquests símptomes són:

– Febre
– Tos
– Dificultat respiratòria
– Problemes gastrointestinals (vòmits/diarrees)

Si pateix algun d’aquests símptomes, s’ha de realitzar una RT-PCR, que en l’actualitat és la tècnica de referència per al diagnòstic de virus SARS-CoV-2 en les primeres fases de la malaltia. Aquesta prova avalua la presència de SARS-CoV-2 en el moment en què es detecta el material genètic propi, i per tant l’existència del virus en el teu organisme.

La PCR es realitza mitjançant una presa de mostra nasofaringe a través d’un frotis i té una fiabilitat molt alta en el seu diagnòstic, ja que la detecció molecular del virus SARS-CoV-2 és molt específica, per tant, un positiu confirma la detecció de virus però un resultat negatiu no sempre significa la seva absència, ja que depèn de la càrrega viral de la mostra. Si s’obté un resultat negatiu d’un pacient amb alta sospita d’infecció s’haurà de confirmar amb una nova prova.

En canvi si creu que pot haver patit la malaltia -independentment que hagi desenvolupat símptomes o no-, posem a la seva disposició dues proves on a diferència de la PCR es detecta la quantitat d’anticossos generats pel nostre organisme. D’aquesta manera, depenen del resultat de la prova, es poden interpretar diferents diagnòstics.

SEROLOGIA: Es realitza mitjançant una mostra de sang. La seva funció és detectar els anticossos generats a partir de la resposta immunològica a través d’una mostra de sang. Aquesta prova la farà personal qualificat i dels tests ràpids és la que té major fiabilitat (entre 85% – 100%).

TEST RÀPID CAPIL·LAR: Prova ràpida que s’entrega en el mateix moment de l’extracció. Es duu a terme a partir d’una gota de sang extreta del dit del pacient. A diferència de la serologia no té tanta fiabilitat (entre el 68 – 80%).

Com interpretar els resultats de la prova serològica?

IgM positiva amb IgG negativa: Estem en presència d’infecció pel virus Sars-Cov-2.
IgM negativa amb IgG positiva: La persona ja va desenvolupar una infecció per aquest virus, però no es pot establir quan. Ha generat immunitat encara que no sabem quin serà el grau de protecció ni la durada d’aquesta.
IgM positiva amb IgG positiva: Significa que la persona presenta infecció activa o en fase de resolució precoç.
IgM negativa amb IgG negativa: La persona no té la infecció ni l’ha tingut en el passat, o si l’ha tingut no ha generat immunitat detectable.

×

Powered by WhatsApp Chat

×