Els nostres serveis

Unitat de Medicina de l’Esport CAR – CST

Unitat de Medicina de l’Esport CAR – CST

Unitat de Medicina de l’Esport CAR – CST a l’Hospital de Terrassa

 

Serveis integrals de salut per a la pràctica de l’esport.

Atenció especialitzada per a esportistes professionals i amateurs per part de professionals mèdics, d’infermeria i fisioteràpia experts en medicina de l’esport del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

 Centre mèdic col·laborador de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, autoritzat per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut, per a la realització de revisions mèdiques.

Oferim

· Prova d’esforç en tapís o cicloergometre
. Revisions mèdiques esportives amb valoració per cardiòleg en els casos indicats.
· Certificats d’aptitud esportiva escolar i per esportistes federats
· Tractament integral de lesions esportives
· Estudi biomecànic de la marxa
· Teràpia regenerativa (PRP)
· Test de síndrome compartimental
· Ecografia muscular
· Ecocardiograma
· Consell a l’entrenament
· Nutrició i suplementació esportiva
· Rehabilitació
· Fisioteràpia

Rehabilitació a Terrassa

Disposem de Servei de rehabilitació adreçat a la prevenció i tractament de les lesions que provoquen els mals d’esquena, rehabilitació de genoll, espatlla i turmell. Durant les sessions es treballa la força, l’estabilitat i la propiocepció buscant l’equilibri perfecte entre tonificació, elasticitat i mecànica.

Les sessions es realitzen en sala d’activitat dirigida o fitness.

Tractaments
Prevenció i tractament de lesions esportives, tal com ciàtiques, lumbàlgies, mals de genoll, problemes d’espatlles o turmells, etc… que provoquen inactivitat , alteració de la funcionalitat i el rendiment esportiu.
Recuperacions post quirúrgiques personalitzades amb lo que sobte una reincorporació a l’esportista en condicions optimes per l’alt rendiment.
Sessions personalitzades individuals o col·lectives enfocades en el treball de força, estabilitat, propioceptiu i recuperació funcional.
Les sessions es realitzen en la sala d’activitat dirigida o fitness a càrrec de fisioterapeutes especialitzades.

Tècniques aplicades
• Teràpia manual mobilitzacions, estiraments musculars, traccions, massoteràpia terapèutica, esportiva, antiestrès i de manteniment.
• Exercicis de propioceptiu, exercicis hipopressius, tècniques miotensives, facilitació neuromuscular propioceptiva.
• Tècniques Bobath.
• Electroteràpia, ultrasons , electroestimulació.
• Magnetoteràpia: tractament de diferents patologies amb l’aplicació de camps magnètics.
• Drenatge limfàtic.
• Embenat funcional.
• Embenat neuromuscular o kinesiotaping.
• Punció seca profunda.
• Disfuncions temporomandibulars
• Psicomotricitat

Revisions esportives a Terrassa

Conèixer el seu estat de salut però també el seu rendiment esportiu és l’essència de la revisió mèdica esportiva que es realitza a Salut i Mes dins l’entorn del CST. Dirigit tant a esportistes professionals com amateurs, i fins i tot si vostè acaba de començar a realitzar qualsevol activitat esportiva, aquesta revisió permetrà estudiar en profunditat el seu aparell cardiovascular i tots els òrgans, estructures i hàbits que interactuen quan practiquem esport.
La revisió és la primera eina de prevenció, ja que durant el reconeixement es descarten possibles patologies, principalment cardíaques i de l’aparell locomotor que poden aparèixer davant d’esforços màxims, i s’obté informació sobre el seu rendiment esportiu i la seva adaptació cardiovascular davant d’un esforç. A més, disposarem de dades per tal d’assessorar-lo per millorar els seus entrenaments i els seus resultats esportius.

Aquesta avaluació està dirigida per un especialista expert en Medicina de l’Esport, que treballen en l’entorn d’esport d’elit en el CAR de Sant Cugat. Ells realitzen una visita inicial i coordinen la resta d’exploracions.

En acabar la revisió, després de les proves i estudis realitzats, l’especialista li informarà de com realitzar la seva activitat esportiva amb total seguretat, en benefici de la seva salut i de la millora del seu rendiment esportiu. La revisió consta de les mateixes proves tant per a homes com per a dones.

Les revisions bàsiques que es duen a terme es realitzen en tan sols un matí o una tarda, i sense sortir del recinte per la seva comoditat.

Revisió bàsica

– Anamnesi global i exploració física dirigida.
Avaluació de l’analítica bàsica de sang. (que porti el pacient o es pot fer en l’entorn del Centre)
Estudi de l’aparell locomotor per descartar possibles alteracions mecàniques. Estudiem alineacions, balanços articulars i musculars, la postura, les extremitats inferiors, el raquis i la flexibilitat.
Electrocardiograma de repòs, per comprovar el funcionament elèctric del cor.

 

Revisió alt rendiment

– Anamnesi global i exploració física dirigida.
Analítica bàsica de sang.
Estudi de l’aparell locomotor per descartar possibles alteracions mecàniques.. Estudiem alineacions, balanços articulars i musculars, la postura, les extremitats inferiors, el raquis i la flexibilitat.
Electrocardiograma de repòs, per comprovar el funcionament elèctric del cor.
Espirometria. Mitjançant aquesta prova es coneix el volum d’aire que és capaç d’agafar i la rapidesa amb la qual pot fer-ho, obtenint els seus nivells de capacitat pulmonar.
Prova d’esforç amb gasos. Aquesta prova permetrà descartar alteracions cardíaques davant d’un esforç màxim i ens donarà informació sobre el seu rendiment esportiu, així com pautes per optimitzar els seus entrenaments. La prova d’esforç es realitza sobre tapís rodant (cinta) amb control de gasos espirats.
Ecocardiograma. Permet obtenir informació sobre parets, vàlvules i altres estructures cardíaques, i el seu funcionament.
Estudi cineantropomètric i nutricional. Valorarem el seu percentatge gras, muscular i ossi, i realitzarem un estudi dietètic bàsic per saber si la seva dieta s’ajusta a l’activitat esportiva que realitza.

Per més informació podeu contactar al T (34) 93 731 00 07 (ext 1771)

Tractament amb PRP

Què és el PRP?
El Plasma Ric en Plaquetes (PRP) és un producte derivat de la sang del propi pacient (autòleg) que té una concentració de plaquetes i altres elements bioactius plasmàtics per sobre dels valors normals.
Les plaquetes alliberen els factors de creixement (FC) i altres biomolècules, que són els principis actius naturals responsables de l’estimulació i acceleració de la cicatrització tissular local. Sempre que es produeix un dany, automàticament s’activa aquest mecanisme biològic de reparació i regeneració.
El tractament amb PRP permet concentrar una gran quantitat de FC prop de la lesió.
El PRP és 100% del propi pacient: sense contagi de malalties, sense al·lèrgies i sense rebutjos.
Tots els dispositius utilitzats són tancats, estèrils i d’un sol ús.
El tractament es realitza a la consulta, sense necessitat de quiròfan, sempre complint les condicions de seguretat imposades per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS)

Quins efectes puc esperar?
• Disminució de la inflamació i del dolor
• Acceleració de la cicatrització de teixits lesionats
• (tendons, cartílag, múscul, etc.)
• Augment de la mobilitat i funcionalitat articular i muscular
• Reducció del temps de recuperació

Aplicacions
• Artrosi
• Tendinitis i altres patologies tendinoses
• Lesions en meniscs i lligaments
• Esquinços musculars
• Lesions del peu: fascitis plantar, etc.
• Pseudoartrosi
• En cirurgia (osteotomies, artroplàsties, etc.)
• Altres: ferides quirúrgiques, úlceres cròniques, etc.

Nutrició esportiva

Assessorament nutricional en l’esport
Podem afirmar que la nutrició esportiva és l’entrenament que no es veu.
L’alimentació diària influeix de manera molt significativa en el rendiment físic dels esportistes.
Una alimentació i hidratació adequada en termes de quantitat i de qualitat (abans, durant i després de l’entrenament i la competició) són imprescindibles per tal d’optimitzar el rendiment.
Les diferents disciplines esportives tenen característiques diverses pel què fa al temps de duració, músculs i òrgans que es posen en moviment, lloc de realització, condicions climàtiques… Tot això condiciona la despesa energètica i les necessitats de macro i micronutrients. Per tant, si la despesa i les necessitats són diferents, es evident que es necessita una nutrició diferent.

El servei inclou:
• valoració de l’estat nutricional de l’esportista o de l’equip
• assessorament sobre hàbits alimentaris específics per a cada tipus d’esport, situació individual i entrenament (intensitat, número de sessions, horaris…)
• plantejament d’objectius (tenint en compte les proves d’esforç i les analítiques de sang), valorant diferents intervencions nutricionals i ajudes ergogèniques si s’escau
• elaboració de una pauta nutricional personalitzada, control i seguiment

Una bona alimentació no pot substituir un entrenament incorrecte o una forma física regular, però una dieta inadequada pot perjudicar el rendiment d’un esportista ben entrenat.

Proves d’esforç en tapís o cicloergòmetre, amb o sense gasos.

La prova d’esforç és molt utilitzada en medicina de l’esport per valorar la resposta de l’esportista a l’exercici. Consisteix en realitzar un registre de l’electrocardiograma durant un esforç controlat. Permet diagnosticar determinades patologies latents i assessorar a l’esportista en la planificació de l’entrenament per a l’optimització del rendiment esportiu.

Proves d’esforç amb gasos (ergoespirometria)

En medicina de l’esport s’aplica a la valoració del rendiment esportiu.
Consisteix en la monitorització de les constants cardiorespiratòries i l’anàlisi dels gasos (oxigen consumit i diòxid de carbó eliminat) en temps real durant l’exercici.
Els valors permeten determinar el límit anaeròbic en entrenaments d’alta intensitat , es a dir el punt a partir del qual el muscle comença a acumular àcid làctic, substància que acidifica el muscle i afavoreix l’esgotament muscular.
Conèixer aquest punt és fonamental per que l’entrenador pugui distribuir correctament les càrregues de treball d’alta intensitat o anaeròbiques, establir la capacitat funcional de l’esportista i classificar-lo segons uns patrons establerts per edat, sexe i especialitat esportiva.
També permet un seguiment exhaustiu i detectar errors o adaptacions dolentes a l’entrenament.

cicloergometro

Estudi de la marxa

L’estudi de la marxa té l’objectiu de diagnosticar amb precisió si la nostra forma de caminar és correcta o si ens pot generar alguna patologia; i mitjançant el disseny de suports plantars específics poder aconseguir la correcció del problema.

Medició de pressions compartimentals

La síndrome compartimental crònica es caracteritza per l’aparició de dolor muscular relacionat sempre amb l’activitat o l’exercici repetitiu, mes freqüentment en cames o avantbraços.

Els músculs en general, i en particular de cames i avantbraços, estan continguts en sacs formats per aponeurosis. Aquests sacs són poc distensibles, i els augments de massa muscular, és a dir, la hipertròfia del múscul comporta augments de pressió que donen lloc a un compromís de la musculatura que es tradueix en dolor.

Aquest compromís només es posa de manifest durant l’exercitació dels músculs afectats i la causa fonamental és el dèficit relatiu d’aportació d’oxigen al múscul. A aquest dèficit se li denomina isquèmia. El dolor, per tant, només apareix durant l’activitat i cessa quan s’atura l’activitat.

En alguns casos de síndrome compartimental crònica molt evolucionada, el dolor pot persistir després de l’activitat, fins i tot durant hores o dies.

Convé diferenciar-lo d’altres processos que també ho poden produir: fonamentalment els deguts a problemes vasculars perifèrics, els produïts per alteracions metabòliques diverses i les miàlgies degudes a fatigabilitat exagerada.

El diagnòstic es basa en dos àmbits fonamentals: la clínica i / o la forma de presentació dels símptomes i la realització d’un test específic de registre de pressions mitjançant punció dins el múscul, en repòs, durant o després de la realització d’exercici físic controlat.


· 93 700 36 79

· 93 731 00 07 – Extensió 1771

· Email: smedicinaesport@cst.cat

· Com arribar: mapa

×

Powered by WhatsApp Chat

×