Els nostres serveis

Test prenatal no invasiu

Test prenatal no invasiu

Test prenatal no invasiu  a Terrassa

TEST PRENATAL NO INVASIU A SANG MATERNA (TPNI)

 

El Test Prenatal no invasiu (TPNI) és una simple analítica de sang materna que permet la detecció durant l’embaràs de les trisomies 21 (Síndrome de Down), 18 (Síndrome de Edwards), 13 (Síndrome de Patau), la monosomia X (Síndrome de Turner). I l’ opció de determinar el sexe fetal.

El test es realitza a partir d’una mostra de sang de la mare i s’analitza l’ ADN fetal lliure a plasma matern. A diferència de les altres proves prenatals, no comporta cap risc per la mare ni el fetus.

El diagnòstic prenatal permet identificar ,durant el període gestacional, un gran número d’alteracions que es poden produir en el fetus . Aquest diagnòstic es pot portar a terme mitjançant diferents tècniques . Però les opcions actuals tenen limitacions :

• Els mètodes de cribratge presenten una baixa especificitats amb un alt percentatges de falsos positius de fins un 5%, provocant ansietat innecessària a moltes dones cada any.
• Les proves invasives (biòpsia corial, amniocentesi) comporten un risc de pèrdua fetal.

La combinació d’una ecografia morfològica de primer trimestre amb la prova de detecció del ADN fetal a sang materna ofereix una informació de gran fiabilitat sobre el risc de la trisomies 21,18 i 13. Avalua l’anatomia fetal i descarta un gran número de malformacions fetals en la setmana 12. També avalua la presencia d’una sèrie de signes (marcadors) que poden indicar un risc augmentat de trisomies. Permet incrementar de forma significativa el diagnòstic prenatal de patologia fetal amb la detecció de marcadors i de malformacions fetals no detectables per l’anàlisi cromosòmic.

La realització del Test Prenatal no Invasiu al CST inclou :

1. Visita prèvia d’assessorament
2. Ecografia morfològica de primer trimestre d’alta ressolució (12-13 s)
3. Visita de resultats

En els casos en els que el resultat del TPNI sigui d’alt risc s’haurà de realitzar una prova invasiva de confirmació (amniocentesi), sense cost addicional.

Unitat de Mútues/Privats (93 700 36 79)

×

Powered by WhatsApp Chat

×