Els nostres serveis

Neurologia – Unitat d’estimulació cerebral profunda (Parkinson, tremolors i moviments anormals)

Neurologia – Unitat d’estimulació cerebral profunda (Parkinson, tremolors i moviments anormals)

Neurologia – Unitat d’estimulació cerebral profunda (Parkinson, tremolors i moviments anormals)

 

Barcelona – Parkinson és un Grup Mèdic dedicat al diagnòstic i tractament integral de la Malaltia del Parkinson i d’altres malalties classificades com Moviments Anormals. El nostre grup es dedica a atendre d’una manera integral tot el relacionat amb el diagnòstic, tractament mèdic, rehabilitació i cirurgia del Parkinson. A més, donem suport en línia en relació a equips i consultes mèdiques relacionades amb la Malaltia del Parkinson i altres Moviments Anormals (distonies, Tics, Síndromes coreicos, Tremolors, Mioclònies … ) .

Malalties neurològiques en les quals tenim més experiència :

1. Malaltia de Parkinson avançada
2. distonies severes
3. Tremolors severs fàrmac resistents
4. Espasticitat resistent a fàrmacs habituals
5. Malalties neurològiques complexes

El nostre objectiu és ajudar a millorar a pacients amb malalties neurodegeneratives de difícil solució a través de procediments mèdics i quirúrgics.

Atenem consultes i seguiments mèdics neurològics a l’Hospital de Terrassa.

Telèfon de contacte: 93 700 36 79

Barcelona-Parkinson is a Medical Group dedicated to the diagnosis and comprehensive treatment of Parkinson’s disease and other conditions classified as Abnormal Movements. Our group is dedicated to serving in a comprehensive manner everything related with the diagnosis, medical treatment, rehabilitation and surgery for Parkinson’s, plus we provide online support in relation to medical equipment and consultations related with Parkinson’s Disease and other Abnormal Movements (Dystonia, Tics, Choreic Syndrome, Tremors, Myoclonus…).

Our goal is to help improve patients with intractable neurodegenerative diseases through medical and surgical procedures.

×

Powered by WhatsApp Chat

×