Tot hipoplasia dental

La hipoplàsia dental

La hipoplàsia dental

La hipoplàsia dental és una malaltia que apareix a les dents i que es manifesta amb un deteriorament de la capa d’esmalt que fa que la dent es trobi més desprotegida i amb un canvi de color que va des taques blanques a groguenques o marrons i amb aparició de petites cavitats.
L’esmalt és la capa més externa de la corona de les dents, i és el teixit més dur de dur de el cos humà, per tant és una capa molt important en les dents ja que té una important funció protectora.

CAUSES DE L’HIPOPLÀSIA DENTAL
La hipoplàsia apareix en la fase de formació de la dent i pot ser causada per una malaltia, febre, o un dèficit de nutrició.
Aquesta situació es produeix en la fase de formació de la dent.

CONSEQÜÈNCIES
Les conseqüències estan relacionades amb la debilitat generada per la pèrdua d’esmalt, és a dir, més propensió a càries, més possibilitat de fractures.

TRACTAMENTS DE L’HIPOPLÀSIA
Els tractaments van dirigits a millorar la protecció de la dent.
De manera preventiva podem realitzar un segellat de les fissures de la dent per reduir la possibilitat de càries.

Tractar les petites cavitats que hi ha en la dent obturándolas per reduir la possibilitat de càries.
En cas de gran destrucció pot ser convenient realitzar incrustacions, són petites reconstruccions de la dent de ceràmica o de composite per recuperar la part de la dent perduda, i en casos excepcionals i de gran pèrdua de la massa dental es poden col·locar corones de ceràmica.
Estèticament per eliminar aquests canvis de color s’han de fer cobertures de composite, o facetes de compòsit en sector anterior, o també carilles de ceràmica per tapar aquests canvis de coloració.

+ info
×

Powered by WhatsApp Chat

×