El nostre blog

Teràpia de la polaritat

Teràpia de la polaritat

La unió terapèutica entre Orient i Occident, la trobem en la teràpia de polaritat, un sistema terapèutic holístic enfocat en la construcció de la salut en el qual la persona participa de manera activa.

Per Silvia Noguer Torrell, terapeuta en teràpia de polaritat i medicina tradicional xinesa. Centre Oftalmològic Noguer, Barcelona

Dolors García Alonso, mèdica internista i terapeuta en teràpia de polaritat. Salut i Més. CST: Terrassa

A la fi del segle XIX es va produir una revolució tecnicocientífica i van aparèixer noves teories en tots els camps de la ciència. En aquest context històric, va néixer Randolf Stone (1890-1981) a Àustria. El 1989, ell i la seva família van emigrar als Estats Units i allí es va doctorar en osteopatia, quiropràxia i naturopatia. Interessat en l’enfocament que dóna la medicina tradicional xinesa i la ayurveda a la salut i amb un gran coneixement de les diverses religions i de la ciència del moment, el doctor Stone va aprofundir de forma extensa en la descripció del sistema energètic de l’ésser humà i va crear un procediment terapèutic holístic enfocat al treball de l’energia al que va denominar teràpia de polaritat.

Després de dècades de pràctica i estudi, el doctor Stone va arribar a la conclusió que el flux i l’equilibri de l’energia vital del cos humà constitueixen el fonament subjacent de la salut, de tal manera que els bloquejos dels camps electromagnètics del cos contribueixen a la malaltia tant física com psicològica.

La teràpia de polaritat es va introduir al nostre país a principis dels anys noranta del passat segle de la mà del doctor James H. Feil, deixeble de Stone.

Els seus fonaments

La teràpia de polaritat és un sistema terapèutic capaç d’unir mètodes curatius occidentals com la naturopatia, l’osteopatia i la quiropràxia amb la medicina ayurveda i la medicina tradicional xinesa, les bases principals són les filosofies sankhya i taoista, respectivament.

A partir d’una font o centre primordial, al qual anomenem Tao o Brahman, tenen lloc diverses fases de densificació de l’energia fins a aconseguir una forma física: matèria, electricitat, mal, pensament, etc. Quan la pauta de l’energia expansiva s’esgota, torna a ser atreta cap a la font mitjançant una energia contractiva.

Perquè es pugui dur a terme el flux d’energia, cal un circuit complet des de la font a la perifèria i d’aquesta a la font. Es tracta d’un moviment d’expansió i contracció: el pols bàsic de la vida denominat per Stone principi de polaritat.

Podem dir que en el cos humà hi ha un model energètic, una matriu o avantprojecte anterior al cos físic. Quan aquest es cura a si mateix, utilitza aquesta matriu. Es tracta de l’energia vital, la qual dóna vida a totes les diverses funcions fisiològiques del cos, un model en moviment que proporciona tant l’estructura com la funció.

Els punts bàsics

En la teràpia de polaritat es treballa el lliure curs de l’energia, equilibrant el flux de la mateixa perquè així pugui tenir lloc la curació natural. A causa de que l’energia vital transporta informació física i emocional, i que totes dues estan estretament vinculades, mitjançant la teràpia de polaritat és possible resoldre desequilibris d’ambdues esferes.

Per restablir el lliure flux de l’energia vital interna, en teràpia de polaritat es practica el toc en llitera (toc terapèutic), la feina psicoemocional, es donen pautes d’alimentació i exercicis energètics, i s’incideix en una presa de consciència del propi procés vital, potenciant d’aquesta manera la capacitat autocurativa que tots tenim.

El toc terapèutic

A partir d’un diagnòstic establert en funció de l’historial de la persona, l’observació i les preguntes que li fa el terapeuta, els principis de la teràpia de polaritat i el toc, el terapeuta localitza els bloquejos energètics causants de la pèrdua de salut. A continuació, aplica amb les seves mans tocs i moviments de major o menor intensitat sobre diferents punts i àrees del cos, amb l’objectiu de restablir el lliure flux de l’energia.

Tot això seguint uns mapes relacionats, simplificant-ho molt, amb la reflexologia i els sistemes de nadis, xacres i meridians.

L’energia del cos humà circula a través dels camps electromagnètics, influint en el funcionament de tot el nostre sistema. Els tocs realitzats amb les mans del terapeuta (toc terapèutic) influeixen en aquests camps i afavoreixen el moviment energètic. En ocasions, el moviment de l’energia propiciat pel terapeuta pot ser experimentat pel pacient de diverses formes: com a calor, formigueig o circulació ondulant.

A més d’un desbloqueig energètic, la suau aplicació de les mans, en contacte amb el cos, aporta una sensació de confort i arropamiento que dóna suport a la reorganització del propi sistema. Se sol produir una relaxació profunda, de manera que el pacient pot fins i tot adormir-se. En altres ocasions, atès que la informació continguda en el camp energètic és global, pot despertar alguna emoció que el terapeuta acompanya fins a alliberar el bloqueig subjacent.

Una sessió de teràpia de polaritat pot tenir una durada més o menys llarga, segons la persona i la patologia a tractar. L’edat també és un factor que s’ha de tenir en compte. En el cas de nens, una sessió acostuma a no ser superior a mitja hora, però, en el cas d’adults, pot oscil·lar entre quaranta-cinc minuts i una hora. Aquest tipus de sessions es realitzen en llitera, encara que de vegades, segons l’estat de la persona, es porta a terme en una cadira. No cal desvestir-se, tan sols portar roba còmoda i descalçar-se.

El treball psicoemocional

Dins el procés terapèutic, tenint present el fet que la salut és l’expressió natural del cos, la ment i l’ànima, la feina psicoemocional constitueix una eina fonamental per a la resolució de conflictes, situacions traumàtiques i patrons de conducta.

Com més gran sigui la presa de consciència de la persona del seu propi procés a tots els nivells, millor podrà gestionar les diverses situacions que el dia a dia li anirà presentant. Un exemple pot ser la gestió de l’estrès, tan estès en l’actualitat.

L’alimentació

Certs hàbits d’alimentació de la nostra era, així com l’abús de productes no saludables de la indústria alimentària, no fan més que embrutir l’energia i entorpir la seva lliure circulació en el sistema energètic de la persona. Per tant, cal adquirir hàbits d’alimentació no tòxics l’acció sigui precisament la contrària; això és facilitar el lliure flux de l’energia.

Establint una relació entre els aliments i els elements de la natura, segons la medicina ayurveda, el doctor Stone ens proposa una dieta vegetariana i una sèrie de pautes d’alimentació orientades a la desintoxicació del cos i al procés terapèutic de cada persona per al restabliment de l’energia vital i el seu flux equilibrat.

A causa del accelerat ritme de vida actual i l’estrès en el qual es viu, un dels òrgans digestius que resulta més afectat és el fetge, que és un dels grans filtres que posseeix el nostre cos. No en va pel bon funcionament del sistema energètic, Stone fa especial èmfasi en la necessitat de mantenir una bona digestió i un fetge sa. Amb aquesta finalitat, recomana, en certs moments i segons l’estat de la persona, dur a terme una depuració hepàtica. Una alimentació adequada que inclogui la ingesta de carxofera, cúrcuma, dent de lleó, milfulles, boldo, card marià, entre d’altres, pot resultar una forma fàcil de realitzar-la. Així mateix, una infusió digestiva a força de, per exemple, anís verd, menta o camamilla després dels àpats sempre resultarà d’ajuda. Orientada a aquest fi, Stone va crear una fórmula per prendre en infusió, composta per regalèssia, menta, fenigrec, lli, anís verd i gingebre a la qual va denominar te de polaritat.

El ioga de polaritat

Partint de la necessitat que ens responsabilitzem del nostre procés cap a la salut, el ioga de polaritat constitueix una de les eines d’autoajuda que podem dur a terme per nosaltres mateix a casa seguint les pautes proporcionades pel terapeuta.

Es tracta de postures, moviments i sons adaptats a les possibilitats de cada un i enfocats a l’equilibri a nivell de cos, ment i ànima. Amb uns pocs minuts de pràctica diària, fàcilment podem sentir-nos millor.

Qui es beneficia

La teràpia de polaritat aporta beneficis a tots els nivells, ja que aconsegueix millorar símptomes a nivell físic, mental i emocional. A mesura que s’alliberen bloquejos energètics, s’incrementa la sensació de benestar amb un mateix i amb l’entorn. Igualment, resulta una teràpia molt recomanable per prevenir i tractar patologies agudes o cròniques de qualsevol índole, incrementant la capacitat d’autocura a equilibrar el nostre sistema energètic. També resulta eficaç per a l’evolució personal i, molt especialment, per al maneig de l’estrès.

En qualsevol cas, per a millors resultats, és fonamental que la persona que rep la teràpia participi activament de la seva autocura amb una alimentació adequada, la realització d’exercicis energètics i una pràctica meditativa, doncs tot això facilita l’harmonia del cos, la ment i el ànima. Aquest treball personal és tan important com el que porta a terme el terapeuta.

Alguns treballs publicats recomanen la teràpia de polaritat com a teràpia complementària en pacients en tractament oncològic amb quimioteràpia i radioteràpia.

Al nostre país hi ha l’experiència de la Unitat de Salut Integrativa de l’Hospital de Terrassa (Barcelona) en el Hospital de Dia d’Oncologia s’ofereix gratuïtament, entre d’altres teràpies, la teràpia de polaritat. Després de 18 mesos d’experiència, s’han observat reduccions estadísticament significatives dels nivells d’ansietat i depressió, millora significativa de la qualitat de vida i reducció de símptomes com dolor, nàusees i fatiga, amb una acceptació i satisfacció del cent per cent.

Per a més informació, visitar la pàgina de l’Associació Espanyola de Teràpia de Polaritat: www.terapiadepolaridad.org

×

Powered by WhatsApp Chat

×